AKTUELLT

7.4.2017
Retreat för närstående

KRAN kommer att ordna avgiftsfria retreater för närstående till missbrukare på Läs mer...


7.4.2017
Semestervecka för fd. missbrukare

KRAN ordnar en semestervecka 7.8-12.8 för f.d. missbrukare på Labbnäs i Kimito, i samarbete med Läs mer...


31.3.2017
Ny stödgrupp startar i Borgå

Ny stödgrupp för närstående till missbrukare börjar måndagen 10.4 kl. 18-20 i Borgå (träffar 24.4, 8.5, 22.5, 19.6, 14.8, ...

Läs mer...