Välkommen till KRAN!


KRAN r.f. är ett resurscentrum för aktörer inom missbrukarvården i Svenskfinland.
 

Läs mer om oss

 

Kommande evenemang:

Inga evenemang på kommande


Tillställningar  som har hållits:   


                                       Till alla intresserade

                                          I n b j d a n till

                                   V å r s e m i n a r i u m

Plats:          Balders lilla sal, Alexandersgatan 12 i Helsingfors
Tid:             torsdagen den 25 april 2013 kl. 13 - 16
Tema:         Hur når vi missbrukare - genom olika organisationer, föreningar
                   och vilken roll har frivilliga medarbetare?
Föreläsare: Verksamhetsledare för Samtalstjänst Caritha Sjöberg
                    - att ha någon att tala med och anförtro sig till i nödsituationer
Föreläsare:  'Bosa' - berättar om AA:s (Anonyma Alkoholister) verksamhet

Arr.:      KRAN och i samarbete med Svenska studiecentralen                          Alla intresserade är välkomna till den sjunde

                       N ä t v e r k s t r ä f f e n   angående arbete inom missbrukarvården/förebyggande arbete inom missbrukarvården i Åboland

Tid och plats:
fredagen den 14 december 2012 kl. 13.00 - 16.00 Café Elvinas kabinett, Universitetsgatan 15, 20100 ÅBO

Inledning:
Verksamhetsledare Eva S.Lassus-Paavolainen vid KRAN informerar om nätverksträffarnas uppbyggnad och funktion.

- Representanter från stat, kommuner, organisationer, församlingar och enskilda redogör angående arbete inom missbrukarvården (har ni ett inlägg som ni vill få med i programmet så meddela gärna)

- Diskussion angående träffar för anhöriga och närstående till missbrukare

                                Fritt inträde!  Kaffeservering!

Arr.:  KRAN och i samarbete med Svenska studiecentralen                                      Till alla intresserade

                                            Inbjudan till
  
                H ö s t- och  30-års  j u b i l e u m s s e m i n a r i u m

Plats:      KRAN:s konferensutrymme, Krämertsvägen 2, 00620 Helsingfors
Tid:          torsdagen den 22 november 2012  kl. 13-16

        Gästföreläsare: Författare Monika Fagerholm

        Föreläsare:        Forskare Thomas Karlsson, 
                                  Institutet för hälsa och välfärd - THL
  
        Tema:               ”Alkoholförhållandena i Finland 
                                – konsumtion, skador och politik”          
    
                          Kaffeservering             -         Diskussion

                                          V ä l k o m n a !

 Arr:  KRAN och i samarbete med Svenska studiecentralen
                         Alla intresserade är välkomna till den fjärde 

                                      N ä t v e r k s t r ä f f e n 

angående arbete inom missbrukarvården/förebyggande arbete inom    missbrukarvården i Västra Nyland

Tid och plats:
tisdagen den 27 november 2012 kl. 13.00-16.00 vid A-kliniken, Sjukhusgränd 1,  10300 RASEBORG  (Ekenäs)

Inledning:
Enhetschef  för missbrukarvården Viveka Nystrand vid A-kliniken i Raseborg informerar om aktualiteter angående missbrukarvården.
Verksamhetsledare Eva S.Lassus-Paavolainen vid KRAN informerar om nätverksträffarnas uppbyggnad och funktion.

- Representanter från kommuner, organisationer, församlingar och enskilda redogör angående arbete inom missbrukarvården (har ni ett inlägg som ni vill få med i programmet så meddela gärna)

- Diskussion angående träffar för anhöriga och närstående till missbrukare 

                              Fritt inträde!           Kaffeservering!

Arr. KRAN och i samarbete med Svenska studiecentralen                              Alla intresserade är välkomna till 

       N ä t v e r k s t r ä f f   angående arbete inom missbrukarvården / förebyggande arbete i Österbotten

Tid och plats:
måndagen den 3 december 2012 kl. 12.30-15.30 vid Vasa Universitet i Bomullsfabrikens kontorsbyggnad (ingång från havssidan - bastuavd. med mötesrum i bottenvåningen), Wolffskavägen 34, Brändö, Vasa

Inledning: 
Överinspektör, hälso- och sjukvård Jukka Eskelinen vid Regionförvaltnings-
verket i Västra och Inre Finland informerar om aktuellt gällande
Regionförvaltningsverket, gruppen för välståndsfrågor och inre säkerhet samt det riksomfattande alkoholprogrammet. 
Verksamhetsledare Eva S.Lassus-Paavolainen vid KRAN informerar om
nätverksträffarnas uppbyggnad och funktion.

- Representanter från kommuner, organisationer, församlingar och enskilda redogör angående arbete inom missbrukarvården (har ni ett inlägg som ni vill få med i programmet så meddela gärna)

- Diskussion angående träffar för anhöriga och närstående till missbrukare 

                                   Fritt inträde!   Kaffeservering!  


                                       Till alla intresserade

                                            I n b j u d a n
                                                    till
                                     V å r s e m i n a r i u m

Plats:               Juthbacka Herrgård, Juthasvägen 34 i Nykarleby
Tid:                   fredagen den 27 april 2012  kl. 12.30 – 16.00
Föreläsare:      Chef för missbrukarvård Ireeni Finnholm, Jakobstads regionen
Tema:               ”Missbrukarvården och förebyggande arbete”  
Exkursion:        Till Dagcenter Hyddan, Sollefteågatan 12 i Nykarleby,
                         Verksamhetsledare Leila Taipale-Kronqvist informerar om
                         verksamheten
                  
                             Kaffeservering      -      Diskussion

                                           V ä l k o m n a !

Arr: KRAN och i samarbete med Svenska studiecentralen
 

                                         Till alla intresserade

                         I n b j u d a n  till  H ö s t s e m i n a r i u m


Plats:            KRAN:s konferensutrymme, Krämertsvägen 2, 00620 Helsingfors
Tid:                torsdagen den 17 november 2011 kl. 13.00 – 16.00
Föreläsare:   Forskare Thomas Karlsson, Institutet för hälsa och välfärd - THL
Tema:          ”Alkoholförhållandena i Finland – konsumtion, skador och politik” 

                                  Kaffeservering  -   Diskussion
                                              V ä l k o m n a !
Arr: KRAN och i samarbete med Svenska studiecentralen                        Alla intresserade är välkomna till den tredje

                   N ä t v e r k s t r ä f f e n  angående arbete inom missbrukarvården/förebyggande arbete inom missbrukarvården i Västra Nyland

Tid och plats:
tisdagen den 22 november 2011 kl. 13.00-16.00 vid A-kliniken, Sjukhusgränd 1,  10300 RASEBORG  (Ekenäs)

Inledning:
Enhetschef  för missbrukarvården Viveka Nystrand vid A-kliniken i Raseborg informerar om aktualiteter angående missbrukarvården.

Verksamhetsledare Eva S.Lassus-Paavolainen vid KRAN informerar om nätverksträffarnas uppbyggnad och funktion.

- Representanter från kommuner, organisationer, församlingar och enskilda redogör angående arbete inom missbrukarvården (har ni ett inlägg som ni vill få med i programmet så meddela gärna)

- Diskussion angående träffar för anhöriga och närstående till missbrukare 
                                 Kaffeservering   -    Diskussion
Arr. KRAN och i samarbete med Svenska Studiecentralen


                    
                            Alla intresserade är välkomna till

                             N ä t v e r k s t r ä f f  angående
    arbete inom missbrukarvården / förebyggande arbete i Österbotten

Tid och plats:
onsdagen den 30 november 2011 kl. 12.30-15.30 vid Vasa Universitet i Bomullsfabrikens kontorsbyggnad (ingång från havssidan - bastuavd. med mötesrum i bottenvåningen), Wolffskavägen 34, Brändö, Vasa

Inledning: 
Överinspektör, hälso- och sjukvård Jukka Eskelinen vid Regionförvaltnings-
verket i Västra och Inre Finland informerar om aktuellt gällande
Regionförvaltningsverket, gruppen för välståndsfrågor och inre säkerhet samt det riksomfattande alkoholprogrammet. 
Verksamhetsledare Eva S.Lassus-Paavolainen vid KRAN informerar om
nätverksträffarnas uppbyggnad och funktion.

- Representanter från kommuner, organisationer, församlingar och enskilda redogör angående arbete inom missbrukarvården (har ni ett inlägg som ni vill få med i programmet så meddela gärna)

- Diskussion angående träffar för anhöriga och närstående till missbrukare 

                                  Fritt inträde!   Kaffeservering!  

Det finns ett stort intresse för en fortsättning med ett nätverk angående arbete inom missbrukarvården / förebyggande arbete i Österbotten. De träffar som har ordnats de nio senaste åren blev mycket lyckade.

Anmäl gärna om ditt deltagande till Regionförvaltningsverket, avd.sekr. Eija Väliaho tel. 040-582 6310 eller eija.valiaho@rfv.fi och informera eventuellt om specialdiet ang. kaffebröd. De som anmäler sig får parkeringstillstånd per e-post eller kan avhämta dem från Vasa Universitets infopunkt i Tervahovi byggnaden.

Arr.: KRAN och Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland,                             Alla intresserade är välkomna till 

                   N ä t v e r k s t r ä f f  angående arbete inom missbrukarvården/förebyggande arbete inom missbrukarvården i Åboland

Tid och plats:
torsdagen den 8 december 2011 kl. 13.00 - 16.00 vid Yrkeshögskolan Novia,
Nunnegatan 4, (5 vån.), 20700 ÅBO

Inledning:
Lektor i socialt arbete Johanna Wikgren-Roelofs vid Yrkeshögskolan Novia informerar om socionom- och vårdutbildningens mångprofessionella samarbete angående kurser i missbruksvård och förebyggande arbete.

Verksamhetsledare Eva S.Lassus-Paavolainen vid KRAN informerar om nätverksträffarnas uppbyggnad och funktion.

- Representanter från stat, kommuner, organisationer, församlingar och enskilda redogör angående arbete inom missbrukarvården (har ni ett inlägg som ni vill få med i programmet så meddela gärna)

- Diskussion angående träffar för anhöriga och närstående till missbrukare 
                                Kaffeservering   -   Diskussion
Arr. KRAN och i samarbete med Svenska Studiecentralen

 

                             Alla intresserade är välkomna till
                                     V å r s e m i n a r i u m

Plats:            Gillesgården, Auragatan 1 G (1 vån. ner – stora köket) i Åbo
Tid:                torsdagen den 14 april 2011 kl. 13.30 – 16.30
Föreläsare: Missbrukskoordinator Minka Mansikka och sjuksköterska inom
                       missbruk- och mentalvårdsarbete Anne Storfors, Väståboland
Tema:          ”Missbrukarvården i Väståboland och på Kimitoön” 

                             Kaffeservering            Diskussion

Arr: KRAN och i samarbete med Svenska studiecentralen
                               Alla intresserade är välkomna till

              N ä t v e r k s t r ä f f  angående arbete inom
              missbrukarvården / förebyggande arbete inom missbrukarvården
              i Åboland

Tid och plats:
fredagen den 17 december 2010 kl. 13.00 - 16.00 vid Yrkeshögskolan Novia,
Nunnegatan 4, 20700 ÅBO
Inledning:
Lektor i socialt arbete Johanna Wikgran-Roelofs vid Yrkeshögskolan Novia informerar om utbildningens inriktning angående missbrukarvården och förebyggande arbete.
Verksamhetsledare Eva S.Lassus-Paavolainen vid KRAN informerar om nätverksträffarnas uppbyggnad och funktion.

- Representanter från stat, kommuner, organisationer, församlingar och enskilda redogör angående arbete inom missbrukarvården (har ni ett inlägg som ni vill få med i programmet så meddela gärna)

- Diskussion angående träffar för anhöriga och närstående till missbrukare
Fritt inträde! Kaffeservering!

För femte året ordnas en nätverksträff i Åboland, därför hoppas vi att så många som möjligt också i år har möjlighet att komma med! Det finns ett stort intresse för ett liknande nätverk angående arbete inom missbrukarvården/förebyggande arbete i Österbotten, där har träffar ordnats de nio senaste åren i likadan stil och två år i Västra Nyland och de har också blivit mycket lyckade.

Meddela gärna om ditt deltagande!

Arr.: KRAN och i samarbete med Svenska studiecentralen
                      Alla intresserade är välkomna till den andra 

            N ä t v e r k s t r ä f f e n  angående arbete inom
            missbrukarvården / förebyggande arbete inom missbrukarvården 
            i Västra Nyland

Tid och plats:
onsdagen den 8 december 2010 kl. 13.00-16.00 vid A-kliniken, Sjukhusgränd 1, 10300 RASEBORG (Ekenäs)
Inledning:
Enhetschef för missbrukarvården Viveka Nystrand vid A-kliniken i Raseborg informerar om aktualiteter angående missbrukarvården.
Verksamhetsledare Eva S.Lassus-Paavolainen vid KRAN informerar om nätverksträffarnas uppbyggnad och funktion.

- Representanter från kommuner, organisationer, församlingar och enskilda redogör angående arbete inom missbrukarvården (har ni ett inlägg som ni vill få med i programmet så meddela gärna)

- Diskussion angående träffar för anhöriga och närstående till missbrukare
Fritt inträde! Kaffeservering!

Det finns ett stort intresse för liknande nätverk angående arbete inom missbrukarvården/förebyggande arbete inom missbrukarvården och föregående år ordnades den första träffen i Västnyland, som blev mycket lyckad. Liknande träffar har ordnats i Österbotten i samarbete med tidigare Länsstyrelsen i Västra Finlands län under de åtta senaste åren och i Åboland under de fyra senaste åren.

Meddela gärna om ditt deltagande p.g.a. traktering!

Arr.: KRAN och i samarbete med Svenska studiecentralen 


                          
                              Alla intresserade är välkomna till 

                                      H ö s t s e m i n a r i u m

            Plats:  KRAN:s konferensutrymme, Krämertsvägen 2,
            00620 Helsingfors

           Tid:  torsdagen den 18 november 2010 kl. 13.00 – 16.00

            Föreläsare:  Forskare Thomas Karlsson,
            Institutet för hälsa och välfärd - THL

            Tema:  ”Alkoholläget och dryckesvanor i Finland” 

                                            Kaffeservering

                                                Diskussion
 
   Arr:  KRAN och i samarbete med Svenska studiecentralen


                                      N ä t v e r k s t r ä f f 
 
angående arbete inom missbrukarvården / förebyggande arbete i Österbotten (ordnas i år tillsammans med Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands möte för kommunernas drogförebyggande kontaktpersoner)

Tid:         måndagen den 20 september 2010 kl. 12.00-15.30 
Plats:  Bomullsfabrikens kontorsbyggnad (bastuavd. med
                mötesrum) vid Vasa Universitet, Wolffskavägen 34,
                Brändö, Vasa (bilparkering vid ämbetshusets p-plats, 
                Wolffskavägen 35)

Inledning:
Hälsovårdsinspektör Jukka Eskelinen vid Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland informerar om ALKU-projektet och om regionförvaltningsverk (som har börjat sin verksamhet vid årsskiftet).
Regionkoordinator Tiina Heiliö vid Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland informerar om det aktuella inom social- och hälsovårdsministeriets nationella alkoholprogram (aktuellt om koordination på regional- och riksnivå) – diskussion om kommunkompanjonernas egen verksamhet och behoven av att påbörja nätverksamhet.
KRAN:s Verksamhetsledare informerar om nätverksträffarnas uppbyggnad och funktion.

- Representanter från kommuner, organisationer, församlingar och enskilda redogör angående arbete inom missbrukarvården (har ni ett inlägg som ni vill få med i programmet så meddela gärna)

      - Diskussion angående träffar för anhöriga och närstående
        till missbrukare 

                            Fritt inträde!    Kaffeservering! 
                        Möjlighet att bada bastu efteråt!

Det finns ett stort intresse för en fortsättning med ett nätverk angående arbete inom missbrukarvården / förebyggande arbete i Österbotten. De träffar som har ordnats de åtta senaste åren blev mycket lyckade.

Anmäl gärna om ditt deltagande till avd.sekr. Eeva Teppo tel. 071 874 2704 eller eeva.teppo@avi.fi och informera eventuellt om specialdiet ang. kaffebröd.

Arr.: KRAN och Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, 
                                       v Å R S E M I N A R I U M

pLATS:               hOTELL SILVERIA, KRUTKÄLLARVÄGEN 4 I vASA

tID:                     FREDAGEN DEN 23 APRIL 2010 KL. 13.00-16.00

fÖRELÄSARE: fORSKARE tHOMAS kARLSSON, iNSTITUTET FÖR HÄLSA
                           OCH VÄLFÄRD, THL

tEMA:               "alKOHOLPOLITIK, KONSUMTION OCH SKADOR -
                           ALKOHOLLÄGET I FINLAND 2010"  -   "fINLANDSSVENSKA
                           UNGDOMARS ALKOHOLBRUK"

aRRANGERAS I SAMARBETE MED SVENSKA STUDIECENTRALEN                               
                     fÖRELÄSNINGSKVÄLL för allmänheten

                                           
Plats:  dAGCENTer hYDDAN, sOLLEFTEÅGatan 12 I nYKARLEBY
Tid: torsdagen den 18 mars 2010 kl. 18.00 - 21.00
Föreläsare: Kurator Gunnar Norrlund
Tema: "Att ge och få möten mellan människor"
Arr.: KRAN, Dagcenter Hyddan och i samarbete med Svenska studiecentralen


                                      H ö s t s e m i n a r i u m

Plats: KRAN:s konferensutrymme, Krämertsvägen 2 i Helsingfors
Tid: torsdagen den 19 november 2009 kl. 13.00 – 16.00
Föreläsare: Forskare Thomas Karlsson, Institutet för hälsa och välfärd-THL
Tema: ”Finlandssvenska ungdomars alkoholbruk”
Arrangeras i samarbete med Svenska studiecentralen


                       E n  k v ä l l  f ö r  m i s s b r u k a r a n h ö r i g a

Tid:  Måndagen 23.11 kl 18.00
Plats:  Café Hyddan, Sollefteågatan 12, 66900 Nykarleby
Föreläsare: Maria Åback, hälsovårdare, Anette Rönnlund, socialterapeut
Tolk: Markku Vehkaoja
Arr.: KRAN, Dagcenter Hyddan och i samarbete med Svenska studiecentralen


                           E t t   g e m e n s a m t   s e m i n a r i u m

Plats: Stadshuset i Närpes, sessionssal, Kyrkovägen 2
Tid: torsdagen den 26 november 2009 kl. 9.00 – 15.00
Öppnande: Ordförande Marianne Siermala, Anhörig till missbrukare i
svenska Österbotten r.f.
Hälsning: Familjeomsorgschef Yvonne Linden, Närpes stad
Föreläsare: Läkare Stig-Eyrik Björkqvist
Tema: Missbruk
Kommentarer: Hälsovårdare Maria Åback, anhöriga m.fl.
Arr.: KRAN, Anhöriga till missbrukare i svenska Österbotten r.f.
och i samarbete med Svenska studiecentralen


                                    N ä t v e r k s t r ä f f  angående arbete inom
                      missbrukarvården/förebyggande arbete i Västra Nyland

Tid och plats:
onsdagen den 2 december 2009 kl. 13.00-16.00 vid Stadshuset, Ystadsrummet, Ystadsgatan 2, Raseborg, Ekenäs
Inledning:
Välkomstord av Jörgen Pind medlem i grundtrygghetsnämnden i Raseborg.
Enhetschef Viveka Nystrand vid A-kliniken i Raseborg informerar om aktualiteter angående missbrukarvården.
Ungdomssekreterare Seppo Lintuluoto informerar om ungdomar och fritid.
- Representanter från kommuner, organisationer, församlingar och enskilda redogör angående arbete inom missbrukarvården (har ni ett inlägg som ni vill få med i programmet så meddela gärna)
Arr.: KRAN och i samarbete med Svenska studiecentralen
   

                                    N ä t v e r k s t r ä f f  angående arbete inom
                       missbrukarvården/förebyggande arbete i Österbotten

Tid och plats:
måndagen den 14 december 2009 kl. 12.30-15.30 vid Vasa universitets huvudbyggnad ”Tervahovi,” Palomäki-salen, Wolffskavägen 34, Brändö, Vasa (bilparkering vid ämbetshusets p-plats, Wolffskavägen 35)
Inledning:
Hälsovårdsinspektör Jukka Eskelinen vid länsstyrelsen i Västra Finlands län informerar om ALKU-projektet och om regionförvaltningsverk (som börjar sin verksamhet vid årsskiftet)
Regionkoordinator Tiina Heiliö vid länsstyreslen i Västra Finlands län informerar om det aktuella inom social- och hälsovårdsministeriets nationella alkoholprogram (aktuellt om koodination på regional- och riksnivå) - diskussion om kommunkompanjonernas egen verksamhet och behoven av att påbörja nätverksamhet.
- Representanter från kommuner, organisationer, församlingar och enskilda redogör angående arbete inom missbrukarvården (har ni ett inlägg som ni vill få med i programmet så meddela gärna)
Arr.: KRAN och Länsstyrelsen i Västra Finlands län


                                     N ä t v e r k s t r ä f f   angående arbete inom
missbrukarvården/förebyggande arbete inom missbrukarvården i Åboland

Tid och plats:
onsdagen den 16 december 2009 kl. 13.00-16.00 vid Länsstyrelsen i Västra Finlands län (vi samlas nere i aulan), Självständighetsplan 2, 20801 ÅBO
Inledning:
Länssocialinspektör Marita Beijar vid Länsstyrelsen i Västra Finlands län informerar om aktualiteter från länsstyrelsen - regionförvaltningsreformen och vad den innebär.
Enhetschef Thomas Karlsson informerar om Alfaklinikens familjerehabiliteringsmodell i Pargas.
- Representanter från kommuner, organisationer, församlingar och enskilda redogör angående arbete inom missbrukarvården (har ni ett inlägg som ni vill få med i programmet så meddela gärna)
Arr.: KRAN och Länsstyrelsen i Västra Finlands län

 

KRAN:S FASTA TELEFON 09-720 61532 HAR ändrats till

                                            tel. nr.  050-570 0661

                                            ny fax nr. 09-876 3452

 

 
 
           
 
 
                                                                     
                                                          

 

Stöd KRAN:s verksamhet genom att köpa vykort. Tio olika motiv. Paketet kostar 6,70 €.Konstnär Christer Åberg. >Beställ här.
 

Besök Interdrugnet, en interaktiv hemsida för olika rusmedelsfrågor.
 

KRAN är samarbetspartner inom Social- och hälsovårdsministeriets nationella Alkoholprogram 2004-2007.